de uitvaart

Begraven of cremeren?

Voorheen kozen mensen voor een begrafenis of crematie voornamelijk gebaseerd op traditie en religie. Tegenwoordig is dat anders, men denkt vaak praktisch. Weet u zelf al waar u voor kiest? Neem de tijd om hierover na te denken en te bekijken wat er allemaal mogelijk is.
Een graf kan een (te) grote zorg zijn voor nabestaanden. Maar overleg ook met uw familie en/of dierbaren. Het kan zijn dat nabestaanden ook bepaalde wensen hebben voor wanneer u er niet meer bent.

Kiezen voor begraven
De keuze voor begraven wordt vaak gemaakt vanwege religieuze redenen of omdat de nabestaanden graag een tastbare herdenkingsplek willen hebben. Begraven is meestal duurder dan cremeren. Dit omdat er na de begrafenis grafrechten moeten worden betaald die gelden voor een bepaalde periode, zoals 10 of 20 jaar. Om het graf aan te houden, kunnen deze rechten verlengd worden. Daarnaast gaat een graf vaak vergezeld van een grafmonument en deze zijn vaak kostbaar. Ook is er onderhoud aan het graf nodig.

Kiezen voor cremeren
Veel mensen geven de voorkeur aan een crematie boven begraven worden in verband met de kosten. Cremeren is meestal goedkoper. Vaak is het ook een overweging dat mensen hun kinderen of andere nabestaanden niet willen belasten met de verzorging van hun graf. Het is echter wel belangrijk om dit met hen te bespreken. Sommige nabestaanden hebben juist behoefte aan een plekje waar ze kunnen herdenken en om te verzorgen.

De afscheidsbijeenkomst

In de dagen voorafgaand aan de uitvaart werk ik samen met u, stap voor stap, toe naar de afscheidsbijeenkomst. Het is niet nodig om alle keuzes in het eerste gesprek te maken. Als het nodig is, kom ik iedere dag bij u langs om samen met u de uitvaart meer vorm te geven.

Er moeten allerlei beslissingen worden genomen. Voor mij is het belangrijk dat er een goed evenwicht is en dat er bewust keuzes worden gemaakt waar alle betrokkenen zich in kunnen vinden. Ik streef naar een persoonlijk afscheid dat past bij zowel de overledene als de naasten. Hierin betekent persoonlijk niet spectaculair of bijzonder, maar dat er keuzes zijn gemaakt waarover is nagedacht. Want of een uitvaart nu eigentijds, traditioneel, kerkelijk of op een andere manier wordt ingevuld en vormgegeven: iedere uitvaart is bijzonder.

Alles is goed voorbereid en er is een overzichtelijk draaiboek gemaakt.

Muziek

Muziek tijdens een uitvaart is sfeer bepalend en laat ook iets voelen van wie iemand was.
Muziek is een “taal van emotie”. Tranen rollen over je wangen of je krijgt een warm gevoel van binnen als je dat ene lied hoort. Het raakt mensen en kan troost bieden.

Een hele speciale sfeer geeft het als een familielid live een instrument bespeelt. Maar ook als iemand tijdens het leven veel samen met anderen gezongen heeft, kan het heel ontroerend zijn als die mensen zingen tijdens de uitvaart.
Echte livemuziek is in staat troost te bieden in de laatste momenten van het afscheid. Met live muziek bij de uitvaart doet u bij het afscheid nog iets heel persoonlijks voor uw dierbare. Het zegt meer dan duizend woorden …. warm, bijzonder en intiem.

Sprekers

Het is goed om zelf te spreken bij de uitvaart, ter nagedachtenis aan iemand van wie u veel heeft gehouden. Niemand kan zo vanuit het hart spreken als u. Als het wenselijk is kan ik u hierin bijstaan. Geeft u de invulling van het afscheid liever helemaal uit handen, dan heb ik goede contacten met uitvaartsprekers.

Bij kerkelijke uitvaarten bespreekt u de invulling van de dienst met de predikant, pastoor of pastoraal medewerker. Als familie is er ook in de dienst de mogelijkheid om persoonlijke woorden uit te spreken.

Fotopresentatie

In het crematorium in Terneuzen is er de mogelijkheid om via de tool “Online Ceremonie” de aanstaande plechtigheid zelf samen te stellen. U kunt hierbij gebruik maken van het online muziekboek, waarin u eenvoudig kunt zoeken maar ook eigen nummers toevoegen is mogelijk. U kunt kiezen welke foto(‘s) u wilt weergeven tijdens het afspelen van het gekozen muziekstuk. Daarnaast kunt u tijdens sprekers één of meerdere foto’s weergeven. Tussen de onderdelen door kunt u een hoofdfoto selecteren. Naast muziek en foto’s kunnen er ook video’s getoond worden.

In kerken behoort een powerpoint presentatie steeds meer tot de mogelijkheden, maar nog niet overal.

Het doel van foto’s tonen tijdens een uitvaart is het beeld van de overledene dat met woorden geschetst wordt, te verrijken of te illustreren. 

Opname

Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen bij een uitvaart wordt steeds gebruikelijker. Nabestaanden zeggen het fijn te vinden om de hele uitvaart later nog eens terug te kunnen zien of horen.
Nog eens terugkijken wie erbij aanwezig waren en nog eens te luisteren naar de sprekers.
Of een geluids- of video opname mogelijk is, ligt aan de locatie waar de uitvaartdienst plaatsvindt. Veel crematoria bieden tegenwoordig beide mogelijkheden aan, in kerken wisselt dit sterk en bij andere locaties zal dit apart bekeken moeten worden. Als u uw wensen hieromtrent tijdens het regelen van de uitvaart kenbaar maakt, is er voldoende tijd om opnames voor te bereiden.

Livestream

Voor dierbaren die niet aanwezig kunnen zijn bij een uitvaartdienst, kan via livestream de afscheidsdienst op eigen locatie bekeken worden. Dit kan via een computer, telefoon of tablet in eigen huis, ook als dit buiten Nederland is. De dienst wordt opgenomen en kan na afloop ook teruggekeken worden.

Condoleren na de begrafenis of crematie

Na het officiële deel van de uitvaart hebben veel mensen behoefte om elkaar te ontmoeten, te condoleren en na te praten. Dat kan in de koffiekamer van het crematorium, in een restaurant, sommige kerken beschikken over een zaal, een verenigingsgebouw of dorpshuis, maar ook bijvoorbeeld thuis. Het is belangrijk dat u kiest wat voor u goed aanvoelt.

Kinderen betrekken bij de uitvaart

Helaas kunnen we niet voorkomen dat kinderen en jongeren te maken krijgen met verlies. Ook al zouden we dat graag willen. Wel kunnen we hen helpen om met verdriet om te gaan. Kinderen rouwen op hun eigen manier. De een laat het verdriet duidelijk zien, terwijl een ander stilletjes wordt of juist heel druk. Momenten van verdriet kunnen ze vaak makkelijk afwisselen met uitbundig spelen en lachen. Als antwoord hierop kan open en eerlijke communicatie van uw kant belangrijk zijn. Duidelijk zijn over wat er heeft plaatsgevonden en praten over eigen emoties. Kinderen zullen zich dan als serieus genomen voelen en betrokken raken bij wat zij hebben ervaren en wellicht niet goed kunnen bevatten.
Kinderen actief betrekken bij een uitvaart helpt. Samen met uw kind kunnen bedenken wat hij of zij zou willen doen. Een tekening maken, briefjes schrijven om in de uitvaartkist te leggen, kaarsen aansteken, bloemetjes op de uitvaartkist leggen, ballonnen oplaten, een muziekstuk uitkiezen, een gedichtje voorlezen. Kinderen doen graag iets. Op deze wijze voorkomen we niet hun verdriet, maar helpen we hen wel er mee om te gaan.

Uitvaartverzekering

Ook met een uitvaartverzekering kunt u bij mij terecht. Ik kan voor u de uitkering van de polis regelen. Wel is het belangrijk om te weten hoe uw polis is opgebouwd. Bij een kapitaalverzekering wordt het verzekerde bedrag in zijn geheel uitgekeerd. Bij een naturaverzekering zijn alleen de omschreven diensten en producten verzekerd. Een naturaverzekering dekt vrijwel nooit alle kosten. Het is goed om dit vooraf duidelijk te hebben. ik kan dit voor u uitzoeken.

De kosten

De vraag 'wat kost een uitvaart?' is natuurlijk niet zomaar te beantwoorden. Door persoonlijke wensen is iedere uitvaart anders. Kosten van een uitvaart kunnen hierdoor ook zeer uiteenlopend zijn. De keuze van de uitvaartkist, het aantal genodigden, adverteren in een krant en speciale wensen hebben invloed op het uiteindelijke kostenplaatje. Daarom zorg ik dat u vooraf een overzichtelijke kostenbegroting krijgt.

hoogendoornuitvaartverzorging icon klein