na de uitvaart

Nazorg

Na de uitvaart zal de drukte afnemen. Enkele weken na de uitvaart merkt u dat de directe aandacht van anderen afneemt en mensen uit uw omgeving hun leven weer oppakken. Het besef dat uw geliefde er niet meer is wordt sterker.
Twee of drie weken na de uitvaart maak ik een afspraak met u om terug te kijken op de dagen na het overlijden en de uitvaart. U kunt hierbij uiteenlopende vragen stellen of zomaar wat napraten.

Dankbetuiging/Bedankkaarten

Sommigen vinden het fijn om bedankkaartjes te versturen of een dankbetuigingsadvertentie in de krant te plaatsen. Dit gebeurt meestal enkele weken na de uitvaart. Ik kan u zo nodig hierbij helpen.

Grafmonument

Er zijn talloze mogelijkheden. Zoveel mensen, zoveel smaken. Gaat u maar eens rondlopen op een begraafplaats en laat u verrassen door de veelzijdigheid van de grafbedekkingen en monumenten. U hoeft geen haast te hebben met het laten maken van een grafbedekking en/of monument. U mag daarvoor de tijd nemen.

Asbestemming

Als nabestaanden dient u voor de as van de overledene een bestemming te kiezen. Het is soms moeilijk om direct na het verlies van een dierbare een keuze te maken. In een emotionele gemoedstoestand zou een keuze gemaakt kunnen worden die achteraf niet goed aanvoelt.
In Nederland geldt de wettelijke verplichting de as gedurende een maand te bewaren in een zogenoemde algemene nis van het crematorium, die niet toegankelijk is voor het publiek. Tijdens deze periode kunnen de nabestaanden nadenken, zich oriënteren en een keuze maken. De nabestaanden krijgen na het verstrijken van deze tijd schriftelijk bericht met het verzoek hun keuze kenbaar te maken. Blijkt de periode van een maand te kort dan kan, in overleg, de as langer in de algemene nis blijven. Er zijn veel mogelijkheden.

Verstrooien

Dit kan zijn op het speciaal daarvoor bestemde strooiveld op de begraafplaats. Dit is een algemene verstrooiplaats waar monumenten niet zijn toegestaan. Verstrooiing vanaf een schip op zee behoort ook tot de mogelijkheden.
Er kan uiteraard ook een eigen invulling aan de verstrooiing worden gegeven. De as kan bijvoorbeeld worden uitgestrooid op een plek waar de overledene graag kwam, hiervoor moet officieel toestemming van de grondeigenaar worden verkregen.

Columbarium (urnenmuur) of urnengraf

De as kan in een urn worden geplaatst in een columbarium (urnenmuur) of urnengraf op een begraafplaats. Hierin kunt u één of twee urnen plaatsen. Beiden worden afgesloten met een sluitplaat waarop een tekst geplaatst kan worden.

Naar huis meenemen van (een deel van) de as

Er zijn veel mogelijkheden om de as in of rond het huis te bewaren. Zo kan de as in een urn in huis of in de tuin worden geplaatst. De as kan natuurlijk ook worden bewaard in een mooie glassculptuur of ander gedenksieraad. Combinaties zijn ook mogelijk: een deel verstrooien en een kleine hoeveelheid in een mini-urn of sieraad.

Ontzorg uw naasten en leg uw uitvaartwensen vast

Steeds vaker komt het voor dat mensen tijdens hun leven al gaan nadenken over de dood en hun eigen uitvaart. Wat wil ik wel, wat wil ik absoluut niet? Wat is voor mij belangrijk? Wil ik begraven of cremeren? Het kan goed zijn om alvast uw eigen uitvaartwensen vast te leggen. Zo neemt u nabestaanden, als het zo ver is, veel zorgen uit handen.

Iemand die weet dat hij of zij binnen korte tijd komt te overlijden, wil soms zelf met familie erbij, de uitvaart met een uitvaartverzorger bespreken. Vooral in gezinnen waar iemand terminaal ziek is, ontstaat vaak de behoefte aan informatie over hoe het allemaal moet na het overlijden van de zieke.

Om er zeker van te zijn dat uw afscheid straks ook zo wordt verzorgd zoals u dat wenst, kunt u het boekje persoonlijke uitvaartwensen ontvangen en daarin uw wensen vermelden.

Maar u kunt ook een afspraak maken. Kosteloos en geheel vrijblijvend vertel ik wat er bij een uitvaart komt kijken. Tijdens dit gesprek kan ik uw wensen inventariseren, advies geven, vragen beantwoorden en een indicatie geven van de te verwachten kosten van de uitvaart. Dit wordt een voorgesprek of voorregeling genoemd.

hoogendoornuitvaartverzorging icon klein